odtlačok

Podľa § 5 TMG:

 

Registračná služba M&S


Marua Alugeli
Bodenseestr. 168
81243 Mníchov

Kontakt:
Telefón:
  +49 15165577777

     
E -mail: permissions@yahoo.com

IČ DPH DE312231655 Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecným právom v súlade s § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemedii (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani skúmať okolnosti naznačujúce nezákonnú aktivitu. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostáva toto nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je iba od okamihu
Je možná znalosť konkrétneho porušenia zákona. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach zákona, tento obsah ihneď odstránime.


Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv, a preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia stránok, na ktoré sa odkazuje, bolo skontrolované možné porušenie zákonov. V čase prepojenia nebol rozpoznaný nezákonný obsah. Trvalé monitorovanie obsahu prepojených stránok je však bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona nerozumné. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.
 

autorské práva
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Duplikácia, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh zneužívania mimo hraníc autorského zákona vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie týchto webových stránok sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.
Pokiaľ obsah na týchto stránkach nevytvoril prevádzkovateľ, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás na to zodpovedajúcim spôsobom upozornili. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah ihneď odstránime.