TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ spoločnosťou GOOGLE. GOOGLE ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE PREKLADOV, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE VŠETKÝCH ZODPOVEDNOSTÍ ZA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A AKÚKOLVEK SPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PLATNOSŤ NA TRHU.

Web MS Admissions Service bol preložený pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného službou Google Translate, aby používateľom uľahčil prácu. Vyvinulo sa primerané úsilie na zabezpečenie správnosti tohto prekladu, žiadny automatický preklad však nie je dokonalý ani nie je vhodný na to, aby ho ľudia nahradili. Na preklady, ktoré sú tu poskytované ako služba pre používateľov webovej stránky certifikačnej služby MS, sa nevzťahuje žiadna záruka za chyby. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, výslovne alebo konkludentne, za presnosť, spoľahlivosť alebo správnosť prekladov z nemčiny do iného jazyka. Niektorý obsah, ako sú obrázky, videá, Flash atď., Nemusel byť preložený správne z dôvodu obmedzení prekladového softvéru.

Oficiálny text je nemecká verzia webovej stránky. Odchýlky alebo rozdiely vyplývajúce z prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok s ohľadom na súlad alebo porušenie predpisov a zákonov. Ak máte otázky týkajúce sa presnosti informácií na preloženej webovej stránke, navštívte nemeckú webovú stránku, pretože obsahuje oficiálnu verziu.